O nama

O nama

SJEDIŠTE

Elite Travel Putnička agencija d.o.o.
Vukovarska 17, 20000 Dubrovnik
Tel: +385 20 358 200
Fax: +385 20 358 303
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak od 8 do 16

ID kod: HR-AB-20-090002185
Matični broj: 1573969 | Upisan u Trgovačkom sudu u Dubrovniku |MBS: 090002185 | OIB: 58914751045
Porezni broj: HR58914751045
Temeljni kapital: 1.000.000 kn
Članovi Uprave: Marko Rešetar, Boris Aleksić, Jakša Novak
Pojedinosti o nadležnom tijelu čijem službenom nadzoru podliježe djelatnost turističke agencije: Državni inspektorat, Turistička inspekcija, Šubićeva 29, 10 000 Zagreb
Voditelj/ica poslova: Katarina Piljić
Svojstvo u kojem voditelj/ica poslova nastupa i ovlaštenja koje ima: Ovlaštenja voditelja poslovanja su vođenje i nadzor djelatnosti, operativnih i administrativnih postupaka, te nadzor kvaliteta i sigurnosti usluge, uključivo i usluge dobavljača.
Po ovlaštenju Uprave predstavlja Društvo i organizacijsku jedinicu.
Kunski račun: IBAN HR5823400091100238660
Devizni račun: IBAN HR5123400091510204145, SWIFT PBZGHR2X

POSLOVNICE

Elite travel Zagreb
Jurišićeva 30, 10000 Zagreb
Tel: +385 01 4817 370
Fax: +385 01 4817 356
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak od 8 do 20, Subota 9 to 13

Elite travel Split
Kralja Zvonimra 14/III, 21000 Split
Tel: +385 21 482 748
Fax: +385 21 317 300
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak od 8 do 16

Poslovnica Gruž
Obala Ivana Pavla II 1, 20000 Dubrovnik
Tel: +385 20 313 178
Fax: +385 20 313 180
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak od 8 do 16

NAŠE USLUGE:

 • Managament destinacije
 • Poslovna putovanja
 • Poticajna putovanja, kongresi i stručna usavršavanja
 • Individualna i grupna putovanja
 • Ugovaranje smještajnih kapaciteta
 • Autobusne ture s pratnjom
 • Krsarenja motornim brodovima
 • Ulaznice
 • Prijevoz putnika i izleti
 • Izleti za goste sa putničkih brodova
 • Pomorska agencija
 • Umjetnost i rukotvorine
 • Pustolovni turizam
 • Hodočašća
 • Najam automobila